Shqip (Albanian)Related Information

Other Languages العَرَبِيَّة (Arabic) Chinese English Français Kiswahili Pусский (Russian) اُردُو (Urdu) Shqip 01. Tevrati dhe Inxhili… udhëzues për njerëzimin! Shqip 02. Njerëzit e librit! Shqip 03. Lajm i gëzuar nga Allahu! Shqip 04. Të shpenguar…me një sakrificë të madhe! Shqip 05. ‘që Allahu të…pastrojë gjithçka keni në zemër.’ Shqip 06. Ditën kur do të bjerë boria! Shqip 07. Mos e shkel …Sabatin Shqip 08. Libri i Allahut Shqip 09. Largoju (shmangju) gjithë mëkatit… Shqip 10. Udhëzuesi i Hanifit për shëndetin shpëtues Shqip 20. Si e parapërfytyroi Agari dhe Isma’il-i Mejremen dhe Isa al-Masih-në Shqip 29. Litari i shpresës