Kiswahili

Articles PDF Download
01. Taurati na Injili… uongozi kwa watu!
02. ‘Waliopewa Kitabu’!
03. ‘Habari Njema kutoka kwa Mwenyezi Mungu’!
04. ‘Tukamkomboa kwa Mnyama wa Kuchinjwa Mtukufu’!
05. …‘Mwenyezi Mungu …asafishe yaliyo mioyoni mwenu.’
06. Siku Litakapopulizwa Parapanda!
07. “Msiruke Mipaka kwa (kuvunja taadhima ya) Jumamosi [Sabato]”
08. Kitabu cha Mwenyezi Mungu
09. ‘Acheni Dhambi Zilizo Dhahiri na Zilizofichikana’ …
15. “Ibrahimu, Rafiki [Khalil] yake Mwenyezi Mungu”
16. “Jinsi Ayubu alivyopoteza afya yake na utajiri wake”
17. “Je! hivi wanaweza kusikia wale waliozikwa kaburini”?
18. ‘Nabii kama Musa’…
25. Kwa Nini Mwenyezi Mungu aliwakataa Israeli wa Kale!
26. Kiti cha Enzi cha Mwenyezi Mungu… moyo wako!
30. Nyongeza Jesus in the Quran Kiswahili
32. “Nguo za utawa [zifunikazo]” sehemu ya kwanza
33. “Nguo za Utawa [Zifunikazo]” sehemu ya pili
34. “Upendo wa Mwenyezi Mungu…katika kusamehe dhambi”
35. “Divai Safi na Takatifu” -au- “Mvinyo wa Babeli”
36A. “Saa ya Hukumu”
36B. “Saa ya Hukumu”
37. “Ibrahimu, Imamu wa Mataifa”
38. “Kumgeukia Mwenyezi Mungu kwa Toba ya Kweli”
39. “Upendo wa Mwenyezi Mungu…katika kusamehe dhambi”

For more resources in Swahili visit:
Kujifunzabiblia
Swahilitruth