Shqip (Albanian)

 

Articles PDF Download
01. Tevrati dhe Inxhili… udhëzues për njerëzimin! (The Taurat and Injeel guidance to mankind)
02. Njerëzit e librit! (People of the Book)
03. Lajm i gëzuar nga Allahu! (Glad Tidings)
04. Të shpenguar…me një sakrificë të madhe! (Ransomed with a Great Sacrifice)
05. ‘që Allahu të…pastrojë gjithçka keni në zemër.’ (That Allah might purge)
06. Ditën kur do të bjerë boria! (The day the Trumpet Sounds)
07. Mos e shkel …Sabatin (Transgress not in matter of the Sabbath)
08. Libri i Allahut (Allah’s book)
09. Largoju (shmangju) gjithë mëkatit… (Eschew all sin)
10. Udhëzuesi i Hanifit për shëndetin shpëtues (The Hanif’s Guide to Saving Health)
20. Si e parapërfytyroi Agari dhe Isma’il-i Mejremen dhe Isa al-Masih-në (How Hagar and Isma’il prefigured Maryam and Isa al-Masih)
29. Litari i shpresës (The Rope of Hope)